PRIVATLIVSPOLITIK

Her beskriver vi, hvordan Kulturministeriet indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores kampagnesite trygtid.dk og anvender de forskellige funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler i udgangspunktet ikke personoplysninger og du kan vælge at bidrage uden at oplyse personoplysninger. Hvis du afgiver personoplysninger, billede eller video om og af andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med kampagnen ’ Trygtid.dk – børn og unge online’, der er beskrevet link til Om kampagnen. Indsamlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne om samtykke i databeskyttelsesforordningens art. 6 og art. 7. Personoplysningerne indsamlet på hjemmesiden videregives ikke til tredjeparter.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies på vores Cookie-politik side.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er alene til brug for statistik, fx så vi kan se antallet af førstegangsbrugere kontra flergangsbrugere. Vi registrerer, at du har besøgt Kulturministeriets hjemmeside, hvilke sider du ser, hvor ofte mv. De oplysninger indgår i en samlet oversigt over alle brugernes adfærd på kum.dk. Vi får derfor ikke oplysninger, der specifikt handler om din adfærd på kum.dk.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor. Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte redaktionen på mail til trygtid.dk eller ringe til kulturministeriet se kontaktoplysninger i punkt 8.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder hvilken type bidrag du har indsendt (billede, video eller personoplyser i fritekstfelt), så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: Datatilsynet Borgergade 28, 5. Sal 1300 København K Tlf.:: 33 19 32 00 Email: dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os sådan: Skriv til redaktionen på [trygtid@kum.dk(trygtid@kum.dk )eller ring til Kulturministeriet på telefon: 33923370.